Překlady běžné

Překládám texty z českého jazyka do anglického a naopak. Jedná se o dokumenty typu:

 • korespondence
 • jídelní lístky
 • internetové stránky
 • obchodní dokumenty
 • reklamní materiály
 • disertační práce
 • novinové články
  a jiné

Překlady ověřené (s razítkem)

Nabízím také soudně ověřené překlady, které jsou nezbytné pro použití českých dokumentů v zahraničí nebo zahraničních dokumentů v ČR.

Nejčastěji se jedná o:

 • rodné, oddací, úmrtní listy
 • vysvědčení
 • výpisy z rejstříků
 • lékařské zprávy
  a jiné

Upozornění: Překládá se buď originál, nebo ověřená kopie dokumentu, s touto je potom překlad pevně svázán.

U všech překladů kladu velký důraz na profesionalitu a kvalitu odvedené práce, samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a mlčenlivost.