Výuka angličtiny

Nabízím výuku angličtiny individuálně pro soukromé osoby všech věkových kategorií i výuku v rámci firemních kurzů. Výuka a potřebné materiály jsou vždy přizpůsobeny konkrétním požadavkům a jazykové úrovni klienta. Je možné realizovat také výuku či konverzační lekce přes Skype.

Konverzace s rodilým mluvčím

Pokud budete mít zájem, lze domluvit konverzační hodiny s rodilým mluvčím.

Poruchy učení

Nabízím také výuku angličtiny pro děti s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie), výuka je vždy přizpůsobena konkrétnímu dítěti.

Příprava na zkoušky

Připravuji studenty k maturitní zkoušce, Cambridgským zkouškám či k přijímacím a jiným zkouškám.