Tlumočení
Nabízím tlumočení pro firmy i jednotlivce, např. při svatbách, obchodních jednáních, jednáních s notáři, na úřadech, apod.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení probíhá tak, že řečník hovoří v delších či kratších úsecích 1–5 min. (obyčejně na konci odstavce či myšlenky), tlumočník si mezitím dělá tzv. notaci (tlumočnický zápis) a následně přetlumočí dané sdělení v jiném jazyce.

Doprovodné tlumočení

Při doprovodném tlumočení doprovází tlumočník např. při prohlídce města, na večeři, atd. Zajišťuje základní komunikaci mezi mluvčími. Většinou se tlumočí po krátkých úsecích, tlumočník si nedělá notaci.

Poznámka: Pro kvalitní tlumočení je třeba mít k dispozici podklady. Tlumočník není odborník na vše. Důležitý je osobní kontakt, poskytnutí základního materiálu, informace o akci, jména zúčastněných, reálie, aj.